Sponsor's Day Texas Scramble
Fri: 7 Sep 2018,  2:00 pm
Shotgun start at 2pm